Declaratia managerului privind implementarea sistemului de management al calitatii

DECLARATIE MANAGER