Prezentare

BAILE OLANESTI – indicatii si contraindicatii terapeutice

Staţiunea Băile Olăneşti, perlă a staţiunilor vâlcene este situată în N – E Olteniei, jud.Vâlcea în depresiunea Getică de la poalele Carpaţilor Meridionali la o distanţă de 18 km de Rm. Vâlcea la o altitudine de 450 m într-o zonă colinară cu păduri de foioase, având un climat sedativ de cruţare şi bogate resurse hidrominerale.

Zestrea staţiunii Băile Olăneşti constă în îmbinarea în mod armonios a mai multor factori naturali de cură, şi anume: factorul climatic, relieful variat şi peisagistica şi factorul hidromineral. Bioclimatul sedativ – indiferent (de cruţare) este benefic, atât pentru vârstnici, cât şi pentru cei cu tare organice (bolnavi).

Factorul hidromineral constă în cele peste 35 surse hidrominerale (30 izvoare şi 5 sonde ), acestea dând posibilitatea tratării la Olăneşti a unei palete largi de afecţiuni.

Caracteristicile fizico – chimice a surselor hidrominerale din staţiune o dă prezenţa hidrogenului sulfurat, atribuind acestor izvoare calitatea de ape sulfuroase mixte cu o mineralizare foarte variată: oligominerale, hipotone, izotone, hipertone, mezotermale.

Primele informaţii despre apele minerale de la Olăneşti dateaza din 1760, fiind analizate în anii 1829 – 1830, ele fiind cunoscute pentru calităţile lor deosebite şi pe plan internaţional cu ocazia participării în anul 1873 la Expoziţia Internaţională de la Viena unde au fost medaliate cu aur, eficacitatea lor terapeutică fiind caracterizată ca egală sau superioară efectelor apelor din staţiuni climaterice europene cu renume: Hall, Vitell, Baden – Baden, Wiesbaden, Evian, Karlowy – Warry, Contrexville.

Apele surselor minerale din localitate sunt folosite cu rezultate bune terapeutice în :

  •   cură internă (crenoterapie);
  • balneaţie externă (băi minerale);
  • inhalaţii;
  • aerosoli;
  • tratament parenteral (injecţii intramusculare, intravenoase şi subcutanate);
  • irigaţii vaginale.

Apele minerale de Olăneşti: sulfuroase, clorurate, slab iodurate, bromurate, sodice, calcice, agneziene, unele oligominerale ( izv. nr. 11, 12, 24), altele hipotone ( izv. nr. 3, 5, 8, 9, 10, 14, 19 ) sau izotone (izv. nr.7, 15 ), provenite din izvoare naturale sunt recomandate în cura internă. Apele minerale hipertone: sulfuroase, clorurate, sodice provenite din foraje sunt recomandate în cura externă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *