CONDITII DE EXTERNARE

LA EXTERNARE SE INMANEAZA DE CATRE MEDICUL BALNEOLOG CARE A URMARIT RESPECTIVUL PACIENT: SCRISOAREA MEDICALA.