Tarif de plata pentru sectia sanatoriala

PERIOADA: 01.04.2023– 01.07.2023

Tariful de plata pentru orice pacient internat in regim de Sanatoriu este alcatuit din:

  1. Coplata de 35%asigurat
  2. Diferenta de confort
    TOTAL PLATA               250 lei/zi/pacient