Tarif de plata pentru sectia sanatoriala

PERIOADA: 15.01.2024– 16.12.2024

Tariful de plata pentru orice pacient internat in regim de Sanatoriu este alcatuit din:

  1. Coplata de 35%asigurat
  2. Diferenta de confort
    TOTAL PLATA               250 lei/zi/pacient